Bảng thuật ngữ

Hợp đồng

Easy

Trong tài chính truyền thống, hợp đồng là một thỏa thuận ràng buộc giữa hai bên. Trong tiền điện tử, hợp đồng thông minh thực hiện các chức năng trên blockchain.

Hợp đồng là gì?

Hợp đồng là một phần quan trọng trong tương tác giữa mọi người kể từ buổi bình minh. Trong khi ở các thế kỷ trước, các hợp đồng chủ yếu chỉ được thỏa thuận bằng lời nói thì ngày nay, thỏa thuận ràng buộc này thường ở dạng văn bản hoặc tài liệu điện tử.

Mục đích chính của hợp đồng là để biểu thị rằng người hoặc công ty A đã đồng ý thực hiện một số hình thức giao dịch tài chính với người hoặc công ty B. Ví dụ: nếu bạn muốn mua một ngôi nhà mới, bạn sẽ phải ký hợp đồng với chủ sở hữu hiện tại hoặc ngân hàng bán nhà. Trong trường hợp này, thỏa thuận hợp đồng sẽ nêu chi tiết giá mua tài sản, cũng như thời điểm chuyển quyền sở hữu và bất kỳ chi tiết liên quan nào khác. Khi bạn bắt đầu một công việc mới, bạn cũng ký một hợp đồng ghi rõ trách nhiệm và nhiệm vụ công việc của bạn và mức thù lao bạn sẽ nhận được khi hoàn thành chúng.

Về cơ bản, hợp đồng là một cách chính thức, ràng buộc để ghi lại một thỏa thuận giữa hai bên. Trong tiền điện tử, hợp đồng mang một ý nghĩa hoàn toàn mới. Có một số loại hợp đồng quan trọng khi nói đến tiền điện tử và blockchain.
Hợp đồng thông minh là bản chất của bất kỳ blockchain nào. Nhờ chúng, tất cả các giao dịch và hoạt động trên blockchain có thể diễn ra ẩn danh. Hợp đồng thông minh là một chương trình máy tính tự thực thi với các điều khoản trong thỏa thuận của người mua và người bán được nhúng trực tiếp vào các dòng mã. Chương trình, cùng với thỏa thuận mà nó chứa, được phân phối trên mạng blockchain phi tập trung.
Hợp đồng khai thác là một dạng hợp đồng quan trọng khác được sử dụng bởi các hệ thống dựa trên blockchain. Về cơ bản, các hợp đồng khai thác cho phép người dùng và những người đam mê tiền điện tử khai thác token thông qua việc sử dụng lưu trữ đám mây. Các hợp đồng này chuyển khả năng khai thác cần thiết sang dịch vụ đám mây, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khai thác mà không yêu cầu lưu trữ vật lý.

Hợp đồng là một phần không thể thiếu của nền kinh tế toàn cầu. Dù họ thực hiện dưới hình thức nào, nếu không có hợp đồng mang tính ràng buộc, thì các thỏa thuận giữa các bên sẽ không thể thực hiện được. Chúng ta tương tác với các hình thức hợp đồng khác nhau hàng ngày. Về cơ bản, chúng ta đang ký hợp đồng ngay cả khi chúng ta chấp nhận các điều khoản và thỏa thuận sử dụng trang web hoặc dịch vụ.

Nếu không có khái niệm về hợp đồng, tiền điện tử và tài chính phi tập trung sẽ không tồn tại. Nhờ khái niệm này và ứng dụng cải tiến của nó từ quan điểm công nghệ, các blockchain có thể hoạt động theo cách chúng hoạt động. Theo nghĩa này, các hợp đồng là một trong những thành phần cơ bản của tất cả các sổ cái phân tán và các ứng dụng dựa trên blockchain mà chúng tôi hiện có thể sử dụng.