Bảng thuật ngữ

Công cụ tạo lập thị trường tự động (Automated Market Maker - AMM) [Cập nhật]

Hard

Công cụ tạo lập thị trường tự động (AMM) là một hệ thống cung cấp tính thanh khoản cho sàn giao dịch mà nó hoạt động thông qua giao dịch tự động.

Công cụ tạo lập thị trường tự động là gì?

Hệ thống AMM đã thành công sau khi chúng được anh em nhà Shearson Lehman và ATD triển khai lần đầu tiên vào đầu những năm 1990. Trước đó, những người bắt đầu giao dịch đã tạo ra sổ lệnh theo cách thủ công nhằm tăng tính thanh khoản của thị trường.

Cách tiếp cận này là lý do dẫn đến một số độ trượt giá và độ trễ trong việc phát hiện giá trên thị trường. Hơn nữa, các nhà tạo lập thị trường còn bị buộc tội thao túng thị trường. Khi ra mắt, AMM đã giải quyết tất cả các vấn đề do các nhà tạo lập thị trường con người gây ra. Giờ đây, các loại hệ thống này cũng đang được giới thiệu tại các sàn giao dịch phi tập trung dựa trên blockchain.

Trên các sàn giao dịch phi tập trung dựa trên AMM, sổ lệnh truyền thống được thay thế bằng các quỹ thanh khoản được tài trợ trước trên chuỗi cho cả hai tài sản của cặp giao dịch. Những người dùng khác cũng sẽ cung cấp thanh khoản. Họ sẽ kiếm được thu nhập thụ động từ khoản tiền gửi của họ thông qua phí giao dịch dựa trên tỷ lệ phần trăm của quỹ thanh khoản mà họ cung cấp.

Một trong số những sàn giao dịch phi tập trung đã triển khai AMM là Uniswap. Uniswap là sàn giao dịch phi tập trung dựa trên Ethereum, cho phép người dùng cung cấp thanh khoản để kiếm thu nhập thụ động hoặc giao dịch trao đổi các tài sản khác nhau.

Related Articles