Sözlük

Doğrulanmamış İşlem

Moderate

Transfer işleminin henüz blockchain ağına eklenmediği durumdur.

Doğrulanmamış (Unconfirmed) Nedir?

Henüz blockchain üzerine eklenmemiş transferler doğrulanmamış işlem olarak tanımlanır. Düğümler (node), henüz doğrulanmamış olan işlemleri mempool isimli havuzda saklar. Madenciler, yeni işlemleri blok haline getirip ağa eklediği zaman bu işlemler doğrulanmış kabul edilir. Öte yandan alıcı merkezi borsa ise, blockchain üzerindeki işlemin güvenli biçimde gerçekleştiğinden emin olmak adına birden fazla onaya ihtiyaç duyulabilir. Bu noktada, herhangi bir işlemin bellek havuzunda (mempool) takılı kalıp doğrulanmamasının sebebi genellikle düşük işlem ücretinin seçilmesidir.

Kriptoda Doğrulanmamış İşlemlere Ne Olur?

Düğümler, kullanıcılar tarafından gönderilen işlemleri mempool içinde saklar. Madenciler daha sonra, mempool içinde yer alan işlemleri seçer ve bunları bloklara ekler. Böylece işlemler doğrulanarak blockchain üzerine eklenmiş olur. Bu noktadan itibaren işlemler geri alınamaz, ancak yetim diye tabir edilen bloklarda (orphaned blocks), onaylanmış ama düğümlerin çoğu tarafından henüz kabul edilmemiş işlemler bulunabilir.

Herhangi bir işlem henüz doğrulanmadıysa, henüz bir madenci tarafından blockchain üzerine eklenmek üzere işleme alınmadığı anlamı çıkar. Genellikle bunun nedeni, blockchain işlemlerinin belli bir süre alması ve zincir üzerinde işlem tıkanıklığı yaşamasıdır. Blockchain işlemlerine yönelik talep ne kadar fazlaysa, işlemin henüz doğrulanmamış biçimde bekleme süresinin artma ihtimali de o kadar fazladır.

İşlem ücreti, madencilerin transferi blok içine dahil etmelerini cazip kılacak kadar yüksek değilse, işlem uzun süre boyunca doğrulanmadan kalabilir. Eğer ücret, olması gerekenden çok daha düşük seviyedeyse, işlemin uzunca süre doğrulanmadan kalmasına neden olabilir.

Doğrulanmayan BTC İşlemine Ne Olur?

Bitcoin ağında bir işlem, 24 saatten uzun süre doğrulanmadan kalırsa iptal edilebilir. Zira bir işlemin, doğrulanmış sayılması için en az üç madenci tarafından onay alması gerekir.
Ethereum ağında, aynı nonce değeri üzerinden daha yüksek Gas ücreti kullanılarak yeni işlem gönderilirse, önceki işlem iptal edilebilir. Bu durumda madenciler, yüksek ücret ödenen yeni işlemi alıp eski işlemi iptal edecektir.