Sözlük

Blockchain Tribalism

Moderate

Blockchain tribalism, blockchain veya kripto para topluluğunun belirli bir blockchain veya kripto paraya ideolojik açıdan bağlı hale gelmesidir.

Blockchain Tribalism Nedir?

Blockchain tribalism, blockchain veya kripto para topluluğunun belirli bir blockchain veya kripto paraya ideolojik açıdan bağlı hale gelmesidir. Daha iyi seçeneklerin bulunduğuna dair kanıtlar sunulsa bile, ağlarını sonuna kadar savunmayı sürdürürler. Buradaki "tribal (kabile)" zihniyeti, hem topluluk içinde hem de dışında bölücü tartışmalara yol açabilir. Sonuç olarak yeni teknolojileri kabullenmekte zorlanırlar.

Blockchain Tribalism Nereden Çıktı?

Blockchain Tribalism, insanların belirli bir blockchain veya kripto para birimine gereğinden fazla bağlı olmasından kaynaklanır. Blockchain yeni bir teknoloji olduğu için fırsatı kaçırma korkusu (FOMO) ve aşırı duygusal tepkiler görülebilir. İnsanlar belli bir topluluğun parçası olmak ve dünyayı değiştireceğini düşündükleri olguya ait olmak ister.

Bitcoiner Nedir?

Bitcoiners ya da Bitcoinciler, esasen "blockchain tribe (blockchain kabilesi)" sınıfına girer. Yani kendilerini Bitcoin blockchain ağına adamışlardır. Bitcoin'in, paranın geleceği olacağına inanırlar. Bitcoinciler genel olarak itibari para (fiat) birimlerini reddeder ve tüm dünyanın Bitcoin kullandığı senaryo olan "hyper-bitcoinization" düşüncesini savunur.
Bitcoin kullanıcıları kimi zaman, "toksik Bitcoin maksimalizmi" diye adlandırılan kültürün parçası olmakla suçlanır. Diğer blockchain çözümlerini açıkça reddederler ve yaşadıkları ayı piyasalarının ardından Bitcoin para biriminin geçerliliğini kanıtlamış en iyi zincire sahip olduğunu düşünürler.

Ethereans Nedir?

Ethereans ya da Etherciler, Ethereum blockchain topluluğuna sonuna kadar sadıktır. Merkeziyetsiz uygulama ve akıllı sözleşme meydana getirmek için en iyi blockchain ağının Ethereum olduğunu kabul ederler. Güçlü bir topluluk halindeki Etherciler, dahi olarak gördükleri liderleri Vitalik Buterin sayesinde Ethereum'un üstün olduğunu düşünür.

"Ethereans" diye tanımlanan bu topluluk, kimi zaman alaycı biçimde "Ethereum maxis (Ethereum maksimalistleri)" olarak da adlandırılır. Zira bu topluluk, alternatif akıllı sözleşme zincirlerine karşı, tıpkı Bitcoinciler (Bitcoiners) gibi karşı tavır sergiler.

Başka Blockchain Kabileleri Var mı?

Kripto para ekosisteminde birçok blockchain kabilesi bulunur. Litecoinciler (Litecoiners), Cardano taraftarları ve BNB-Coin destekçileri de sektörde aktif biçimde yer alır. Her kabile, seçtikleri blockchain ağının en iyisi olduğuna inanır ve farklı blockchain ağlarına güvenenlerle tartışır. Ethereum ve Bitcoin ile karşılaştırıldığında diğer blockchain ağları, topluluğu gerçekten kabile haline getiren taban desteğinden ve "maksimalist kültürden" yoksun olabilir.

Blockchain Tribalism Kültürü Sorunlu mu?

Blockchain kabileleri, sektör içinde yoğun ve bölücü tartışmalara yol açtığı için kripto topluluğu adına sorun oluşturabilir. Dışarıdan bakıldığında blockchain sektörü, teknolojinin bir bütün olarak benimsenmesine odaklanmak yerine, "daha iyi zincire" sahip olmak gibi detaylara haddinden fazla yoğunlaşan farklı grupların yer aldığı bir ekosisteme dönüşebilir. Maksimalist bakış açısı ayrıca, belirli blockchain ağlarının gerçek dışı beklenti oluşturmasına ve değerinin çok artmasına yol açarak finansal kayıplara zemin hazırlayabilir.

Blockchain Tribalism Görüşü İyi mi?

Blockchain kabileciliği, bakış açısına bağlı biçimde hem iyi hem de kötü görülebilir. Diğer taraftan topluluk bilinci oluşturabilir ve kendini sektöre adamış destekçilerin kendi seçtikleri blockchain ağını savunmaya ve tanıtmaya yönlendirerek hem benimsenmesine hem de sektörün gelişimine katkı sağlayabilir. Böylece "maksimalistler", sergiledikleri "toksik" davranışlarla zincirin fiyatını yükseltebilir.

Yine de bu aşırı desteğin, teknolojinin ilerlemesini sağlayacak potansiyel yapıcı eleştirilerin önünü kapatma ihtimali de var. Söz gelimi Bitcoin ağında uzun süredir tutucu tavır sergilendiği ve gelişmenin yavaşlatıldığı düşünülüyor. Dolayısıyla eleştirmenler, nihai çöküşün yaşanabileceğini ileri sürüyor.

Son Düşünceler

Sonuç olarak blockchain kabileciliği, kripto topluluğu üzerinde hem olumsuz hem de faydalı etkiler meydana getiren karmaşık bir olgudur. Diğer taraftan topluluk bilinci oluşturabilir ve kendini sektöre adamış destekçilerin "kendi zincirlerini" savunmaya ve tanıtmaya yönlendirebilir. Bu görüş sayesinde güçlü bir topluluk ve ekosistem meydana çıkar. Haliyle boğa piyasalarında hem fiyat hem de benimsenme artar. Öte yandan maksimalist bakış açısı, yeni zincir ve teknolojilerin adil biçimde değerlendirilmesini zorlaştırır. Aynı zamanda, yenilikçiliği ve yapıcı eleştiriyi mantıksız biçimde reddeden, doğası gereği muhafazakar ve "toksik" davranışları teşvik ederek gelişmeyi engeller. Yeni teknolojinin potansiyeli adil biçimde değerlendirilemediğinden, alternatif çözümlerin dikkate alınmasını engeller.