Bảng thuật ngữ

Chưa xác nhận

Moderate

Trạng thái mà trong đó một giao dịch chưa được thêm vào blockchain.

Điều gì chưa được xác nhận?

Các giao dịch chưa được xác nhận trong tiền điện tử là các giao dịch chưa được thêm vào blockchain. Các node sẽ lưu trữ các giao dịch chưa được xác nhận trong phòng chờ ảo (mempool). Khi các thợ đào đưa vào một giao dịch trong một khối, nó được coi là đã xác nhận. Tuy nhiên, người nhận, như các sàn giao dịch tập trung, có thể yêu cầu một số xác nhận trước khi họ xem xét một giao dịch blockchain có đủ an toàn không để ghi có một khoản tiền gửi. Lựa chọn mức phí thấp là lý do phổ biến khiến giao dịch bị kẹt trong mempool và không được xác nhận.

Giao dịch chưa được xác nhận trong tiền điện tử hoạt động như thế nào?

Các node sẽ lưu trữ các giao dịch đã được người dùng gửi đi trong mempool. Sau đó, thợ đào sẽ chọn các giao dịch từ mempool và đưa chúng vào các khối, từ đó xác nhận chúng và thêm chúng vào blockchain. Giao dịch là không thể bị đảo ngược sau đó, mặc dù các khối mồ côi (orphaned block) về mặt lý thuyết có thể chứa các giao dịch được xác nhận nhưng không được hầu hết các node chấp nhận.

Nếu một giao dịch chưa được xác nhận, điều đó có nghĩa là giao dịch đó chưa được thợ đào chọn để thêm vào blockchain. Trong hầu hết các trường hợp, điều này đơn giản là do các giao dịch blockchain cần mất một thời gian, và chuỗi đang gặp tắc nghẽn. Càng có nhiều nhu cầu đối với các giao dịch blockchain, khả năng một giao dịch không được xác nhận càng lâu hơn so với thời gian bình thường.

Nếu một giao dịch không được xác nhận trong một thời gian dài bất thường, điều này có thể là do mức phí thấp không hấp dẫn đối với các thợ đào để đưa nó vào một khối. Điều này có thể khiến các giao dịch không được xác nhận vô thời hạn nếu phí thấp hơn đáng kể so với mức cần thiết.

Điều gì xảy ra nếu BTC chưa được xác nhận?

Nếu một giao dịch trên Bitcoin vẫn chưa được xác nhận trong hơn 24 giờ, giao dịch đó có thể bị hủy. Cần phải có ít nhất ba thợ đào để xác nhận một giao dịch để nó được coi là đã xác nhận.
Trên Ethereum, các giao dịch có thể bị hủy bằng cách gửi một giao dịch mới với cùng một nonce và giá gas cao hơn. Trong trường hợp đó, thợ đào sẽ nhận giao dịch mới và hủy giao dịch cũ.