Sözlük

Erasure Coding

Moderate

Erasure Coding ya da Silme Karakter Kodlaması; verinin bölümlendirilip, genişletilip ve yedekli bilgilerle birlikte kodlanarak birden çok noktada depolanmasıdır.

Erasure Coding (Silme Karakter Kodlaması) Nedir?

Verileri kayıpsız biçimde karakter kodlaması işlemine tabi tutmak için uygulanan basit ve hızlı yöntemdir.

Silme karakter kodu, hataya zemin hazırlamayacak biçimde depolama ortamı sunar. Verilerin birden çok depolama aygıtı arasında dağıtılmasına izin veren bilgi dağıtım algoritması biçimi şeklinde düşünülebilir. Silme karakter kodlamasının ardındaki fikir; verileri bütün olarak depolamak yerine, daha küçük parçalara bölmek ve gerektiği zaman bu bölümleri kullanarak orijinal verileri yeniden oluşturmaktır.

Silme karakter kodu, farklı düzeylerde çalışabilir. Söz gelimi dosyanın tamamı "K parçası" veya dosya sistemi blokunun tümü "K bağımsız bloku" şeklinde kodlanabilir.

Silme karakter kodlamasının ana avantajı, bazı blokların eksik kalması veya hiç elde edilmemesi durumunda dahi tüm kodun çözülebilmesini sağlamaktır. İletim hatalarına karşı sağlamlığı artırmak adına farklı iletişim sistemlerinde de kullanılabilir.

RAID ve Erasure Coding Arasında Ne Fark Var?

Genellikle RAID ve silme karakter kodlaması benzer olgular gibi düşünülür. Oysa ikisi arasında epey fark bulunur.

RAID çoğunlukla sunucu ve benzeri büyük depolama servislerinde tercih edilir. Veriler birden çok sabit sürücüye kopyalanır. Böylece sürücü arızalanırsa yedek kullanılabilir. Bu sistemin dezavantajı, silme karakter kodlamasına kıyasla daha pahalı olması ve her sürücüde daha fazla alan kullanmasıdır.

RAID, sürücüdeki verileri başka bilgisayar tarafından okunması ihtimaline karşı korumaz. Sürücülere erişebilen herhangi kişi tüm bilgileri görme imkanına kavuşur. Silme karakter kodlaması ise verileri karıştırtığı için doğru anahtar bilgisine sahip olmayan kişilerce erişilemez.

Silme karakter kodlaması, verileri bölümlere ayırır, genişletir ve yedekli bilgilerle birlikte kodlar. Öte yandan RAID sisteminde veriler parçalara ayrılmaz.

Silme Karakter Kodlamasının Artıları

Silme karakter kodlaması, depolama ortamının herhangi bölümünün hasar görmesi durumunda orijinal verileri kurtarmak için kullanılabileceğinden, verileri güvenilir biçimde depolama yolu sağlar. Silme karakter kodlamasını diğer veri depolama yöntemlerine kıyasla daha cazip alternatif haline getiren birçok faydası vardır.

Silme karakter kodlamasının temel özellikleri arasında şunlar bulunur:

Ölçeklenebilirlik – Bu teknik hem küçük hem de büyük ölçekli verilere uygulanabilir.
Güvenilirlik – Yalnızca veri parçaları saklandığı için depolama ortamları arasında arızalananlar olsa bile orijinal veri kurtarılabilir.
Uygun maliyet – Bu tekniğin kullanılması durumunda ilave yedekleme ve kurtarma yazılımı satın almaya ihtiyaç kalmadığı için maliyet de aşağı inecektir.
Hız – Silme karakter kodlaması kullanıldığında, karşılaşılan arızayı bertaraf etmek için gereken süre, diğer yöntemler kıyasla çok daha kısadır.