Bảng thuật ngữ

Mã chống lỗi (Erasure Encoding)

Moderate

Erasure Coding là phương pháp lưu trữ dữ liệu tại nhiều vị trí sau khi thực hiện phân đoạn, mở rộng và mã hóa bằng thông tin dư thừa.

Mã chống lỗi (Erasure Encoding) là gì?

Mã chống lỗi (Erasure Encoding) là một phương pháp đơn giản và nhanh chóng để mã hóa dữ liệu ở định dạng không mất dữ liệu.

Mã Erasure cung cấp một môi trường lưu trữ không có lỗi. Nó là một dạng thuật toán phân tán thông tin, cho phép dữ liệu được phân bổ trên nhiều thiết bị lưu trữ. Ý tưởng đằng sau Erasure Coding rất đơn giản: thay vì ghi toàn bộ dữ liệu vào bộ lưu trữ, dữ liệu sẽ được chia thành các phần nhỏ hơn, sau đó được sử dụng để tái tạo lại dữ liệu gốc nếu cần.

Mã Erasure có thể hoạt động ở các mức độ chi tiết khác nhau; ví dụ: toàn bộ tệp có thể được mã hóa thành K chunk, hoặc khối hệ thống tệp có thể được mã hóa thành K khối độc lập.

Ưu điểm chính của Erasure Encoding là nó có thể được giải mã ngay cả khi một số khối bị thiếu hoặc hoàn toàn không nhận ra được. Nó được sử dụng trong các hệ thống liên lạc khác nhau để cải thiện khả năng chống lại các lỗi truyền dẫn.

RAID và Erasure Encoding khác nhau như thế nào?

Vì một số lý do, RAID và Erasure Encoding thường bị nhầm là giống nhau. Thực tế, hai khái niệm này lại khá khác nhau.

RAID chủ yếu được sử dụng cho máy chủ và các thiết bị lưu trữ lớn khác. Nó phản chiếu dữ liệu của bạn trên nhiều ổ đĩa cứng, vì vậy nếu một ổ đĩa bị lỗi, bạn sẽ có một bản sao lưu. Nhược điểm là nó đắt hơn Erasure Encoding và sử dụng nhiều dung lượng hơn trên mỗi ổ đĩa.

RAID không thực sự bảo vệ dữ liệu trên ổ đĩa của bạn khỏi việc bị máy tính khác đọc. Bất kỳ ai có thể chạm tay vào một trong các ổ đĩa vẫn có thể xem tất cả thông tin của bạn. Mã chống lỗi (Erasure Encoding) thực hiện chính xác như tên gọi của nó: Nó xáo trộn dữ liệu để không ai có thể đọc được nếu không có khóa phù hợp.

Erasure Encoding sẽ chia dữ liệu của bạn thành các phân đoạn, đồng thời mở rộng và mã hóa dữ liệu đó bằng thông tin dư thừa. Còn với RAID, dữ liệu sẽ không bị chia nhỏ.

Lợi ích của Erasure Encoding

Erasure Encoding là một cách lưu trữ dữ liệu theo cách đáng tin cậy có thể được sử dụng để khôi phục dữ liệu gốc nếu bất kỳ phần nào của phương tiện lưu trữ bị hỏng. Erasure Encoding có nhiều lợi ích khiến nó trở thành một giải pháp thay thế hấp dẫn cho các phương pháp lưu trữ dữ liệu khác.

Các tính năng chính của Erasure Encoding bao gồm:

Khả năng mở rộng – Kỹ thuật này có thể được áp dụng cho cả lượng dữ liệu nhỏ và lớn.
Tính tin cậy – Vì nó chỉ lưu giữ các đoạn dữ liệu nên có thể khôi phục dữ liệu gốc ngay cả khi một số phương tiện lưu trữ bị lỗi.
Hiệu quả về chi phí – Kỹ thuật này có hiệu quả về chi phí khi bạn xem xét việc tiết kiệm chi phí liên quan đến việc không cần mua thêm phần mềm sao lưu và khôi phục.
Tốc độ – Thời gian cần thiết để khôi phục từ một lỗi đơn lẻ sẽ nhanh hơn nhiều khi sử dụng Erasure Encoding so với các phương pháp khác.