สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 753
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.37T
3.51%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$84.64B
18.18%
การปกครอง: BTC: 53.5% ETH: 16.2%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 753
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.37T
3.51%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$84.64B
18.18%
การปกครอง: BTC: 53.5% ETH: 16.2%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: