สกุลเงินคริปโต: 2.2M+
กระดานซื้อขาย: 712
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.12T
3.40%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$116.67B
70.41%
การปกครอง: BTC: 52.2% ETH: 18.2%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: