สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 782
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.23T
4.50%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$75.92B
138.14%
การปกครอง: BTC: 53.9% ETH: 18.0%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: