สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 753
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.34T
2.84%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$93.35B
9.06%
การปกครอง: BTC: 54.1% ETH: 15.8%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 753
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.34T
2.84%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$93.35B
9.06%
การปกครอง: BTC: 54.1% ETH: 15.8%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: