สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 770
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.52T
2.67%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$136.14B
30.10%
การปกครอง: BTC: 52.7% ETH: 17.7%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 770
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.52T
2.67%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$136.14B
30.10%
การปกครอง: BTC: 52.7% ETH: 17.7%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: