สกุลเงินคริปโต: 2.2M+
กระดานซื้อขาย: 711
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.28T
6.16%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$182.59B
63.58%
การปกครอง: BTC: 52.9% ETH: 18.1%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: