สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 684
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.44T
1.48%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$45.31B
7.36%
การปกครอง: BTC: 51.9% ETH: 17.5%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 684
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.44T
1.48%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$45.31B
7.36%
การปกครอง: BTC: 51.9% ETH: 17.5%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: