สกุลเงินคริปโต: 2.2M+
กระดานซื้อขาย: 711
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.15T
3.24%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$111.99B
29.88%
การปกครอง: BTC: 52.1% ETH: 18.2%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: