สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 781
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.42T
0.97%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$68.13B
3.19%
การปกครอง: BTC: 54.0% ETH: 17.6%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: