สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 747
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.46T
6.49%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$139.94B
78.07%
การปกครอง: BTC: 54.0% ETH: 16.0%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
BTCรางวัลบล็อกจะลดลงครึ่งหนึ่งในอีก 6 วัน
ค้นหา
/
สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 747
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.46T
6.49%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$139.94B
78.07%
การปกครอง: BTC: 54.0% ETH: 16.0%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: