สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 781
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.48T
1.87%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$88.94B
5.82%
การปกครอง: BTC: 54.1% ETH: 17.2%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 781
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.48T
1.87%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$88.94B
5.82%
การปกครอง: BTC: 54.1% ETH: 17.2%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: