สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 753
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.37T
3.07%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$83.11B
19.05%
การปกครอง: BTC: 53.3% ETH: 16.1%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 753
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.37T
3.07%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$83.11B
19.05%
การปกครอง: BTC: 53.3% ETH: 16.1%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: