สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 678
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.44T
0.09%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$30.23B
33.90%
การปกครอง: BTC: 51.2% ETH: 17.5%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 678
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.44T
0.09%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$30.23B
33.90%
การปกครอง: BTC: 51.2% ETH: 17.5%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: