สกุลเงินคริปโต:  22,452กระดานซื้อขาย:  541มูลค่าตามราคาตลาด:  $1,064,142,385,186ปริมาณ 24 ชม.:  $48,184,896,541การปกครอง:  BTC: 41.5% ETH: 18.8%ค่าธรรมเนียม ETH:  31 Gwei
สกุลเงินคริปโต:  22,452กระดานซื้อขาย:  541มูลค่าตามราคาตลาด:  $1,064,142,385,186ปริมาณ 24 ชม.:  $48,184,896,541การปกครอง:  BTC: 41.5% ETH: 18.8%ค่าธรรมเนียม ETH:  31 Gwei
ROT

Reign of TerrorROT

Rank # -
Token
On 95 watchlists

สถานะ

ICO
Upcoming
As the project is relatively new, please review our disclaimer

About the Reign of Terror

Reign of Terror is a cyberpunk metaverse blockchain game created to immerse players in a dreamlike, futuristic world while weaving graspable decentralized finance mechanisms. Get lost playing in a jaw dropping new reality where missions become investment bearing activities. RoT utilizes NFTs in every facet of the game, is full of P2E missions, and also introduces players to DeFi mechanics as part of the gameplay, such as staking. SocialFi mechanics are also strong here with Guilds, Alliances, a DAO governance system and NFT lending system, creating a seamless layer of blockchain beneath the skin of a cyberpunk realm.

What Are Some Key Aspects of RoT? 1. DeFi Integration: Stake $ROT for yield and the project’s social token ($sROT). 2. Play to Earn: Run PvE and PvP missions to earn money. 3. NFT Land System: Stake lands, construct buildings, and attack other players’ lands. 4. SocialFi NFT Lending: Lend NFTs to other players to let them help complete missions. 5. NFT Marketplace & Burning: Level up and fuse NFTs to enhance their power, trade NFTs & burn NFTs. 6. SocialFi Guilds & Alliances: Form alliances & guilds and participate in the RoT DAO using $sROT.

Who Are the Founders of RoT? The core team members of RoT include Joseph, Seewan, Thomas and Alvin. Joseph is the founder, and he has more than 10 years of experience in the gaming industry. He helped bring mobile games to a global audience in multinational game companies such as Perfect World, GREE International, Tencent, and NetEase. He had an interest in blockchain since 2017 and became heavily involved in DeFi and NFTs early 2020. Seewan is the CTO who has more than 15 years of experience with companies spanning the globe such as Electronic Arts, Softworld Amber Studios, QVOD, Epic, and Ubisoft. He specializes in MMORPGs, VR/AR, large-scale platforms, blockchain and other online games. Thomas is the creative director with more than 10 years experience as a professional artist mostly in games, specializing in world building. He also worked on Hollywood movie IPs such as Wonder Woman and Suicide Squad. He also had several successful NFT project launches on Ethereum and Polygon. Alvin is the game design director who has 10 years of experience in running his own game studio specialization in both PC and moblie games. He is also one of the leading pioneers of the metaverse in Singapore through his previous tech company, digitizing Singapore for use in future metaverse applications in conjunction with Singapore's own initiatives. He has a strong background in banking and economics.

What Makes RoT Unique? 1. High-quality graphics with unique gameplay. Check the gameplay teaser here: https://www.youtube.com/watch?v=1MS_98Z9Q6g 2. DeFi is highly integrated in the game, players will be able to participate in both PvE (player vs. environment) and PvP (player vs. player) missions and events to earn in-game currencies which can be exchanged for $ROT and stake it in multiple pools with different benefits. 3. SocialFi is integrated in the Alliance and Guild System, allowing players to team up with other players and engage in larger-scale battles for increased rewards.

How Many ROT Coins Are There in Circulation? The maximum supply is 2,000,000,000

What is the NFT Genesis Drop? The NFT Genesis Drop includes 10,000 high quality 2D generative art profile images with unique and complex rarity and trait generation system. Each NFT Genesis PFP gives their holder access to a free land plot that can be staked in the game. Each NFT from the Genesis Series can be used in the RoT Meta Pre-Game for staking quests that can net the holder special items used in Reign of Terror at launch (June 2022).

Which Chain Will RoT be Released On? Reign of Terror leverages the best technologies and development partners in both web3 and browser gaming. RoT will be powered by Solana because it is a high-performance blockchain built to enable scalable, user-friendly experiences.

Sponsored