สกุลเงินคริปโต: 2.2M+
กระดานซื้อขาย: 708
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.94T
2.37%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$92.09B
28.68%
การปกครอง: BTC: 51.6% ETH: 18.0%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: