สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 765
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.42T
3.02%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$76.07B
10.93%
การปกครอง: BTC: 54.4% ETH: 15.3%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 765
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.42T
3.02%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$76.07B
10.93%
การปกครอง: BTC: 54.4% ETH: 15.3%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: