สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 783
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.33T
3.29%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$70.26B
17.26%
การปกครอง: BTC: 53.8% ETH: 18.3%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: