สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 680
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.6T
0.29%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$67.25B
28.38%
การปกครอง: BTC: 53.2% ETH: 17.5%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
BTCรางวัลบล็อกจะลดลงครึ่งหนึ่งในอีก 136 วัน
ค้นหา
/
สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 680
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.6T
0.29%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$67.25B
28.38%
การปกครอง: BTC: 53.2% ETH: 17.5%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: