สกุลเงินคริปโต: 1.8M+
กระดานซื้อขาย: 669
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.05T
0.44%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$15.9B
7.06%
การปกครอง: BTC: 49.1% ETH: 18.1%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
39/100
สกุลเงินคริปโต: 1.8M+
กระดานซื้อขาย: 669
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.05T
0.44%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$15.9B
7.06%
การปกครอง: BTC: 49.1% ETH: 18.1%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
39/100