สกุลเงินคริปโต: 2.2M+
กระดานซื้อขาย: 708
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.97T
0.40%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$88.28B
29.73%
การปกครอง: BTC: 51.7% ETH: 18.1%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: