สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 753
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.4T
2.82%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$61.53B
32.99%
การปกครอง: BTC: 53.4% ETH: 15.9%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 753
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.4T
2.82%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$61.53B
32.99%
การปกครอง: BTC: 53.4% ETH: 15.9%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: