สกุลเงินคริปโต: 2.2M+
กระดานซื้อขาย: 717
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.34T
0.20%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$92.21B
14.07%
การปกครอง: BTC: 51.9% ETH: 17.6%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: