สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 781
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.33T
2.38%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$96.3B
60.04%
การปกครอง: BTC: 55.0% ETH: 17.8%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: