สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 747
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.45T
7.04%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$140.79B
78.49%
การปกครอง: BTC: 54.2% ETH: 15.9%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
BTCรางวัลบล็อกจะลดลงครึ่งหนึ่งในอีก 6 วัน
ค้นหา
/
สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 747
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.45T
7.04%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$140.79B
78.49%
การปกครอง: BTC: 54.2% ETH: 15.9%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: