สกุลเงินคริปโต: 2.2M+
กระดานซื้อขาย: 711
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.25T
4.97%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$169.18B
50.56%
การปกครอง: BTC: 53.2% ETH: 17.8%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: