สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 782
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.33T
1.49%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$68.99B
0.90%
การปกครอง: BTC: 54.0% ETH: 18.3%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: