สกุลเงินคริปโต: 2.2M+
กระดานซื้อขาย: 712
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.06T
3.56%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$73.14B
43.48%
การปกครอง: BTC: 51.0% ETH: 18.5%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: