สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 753
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.37T
0.63%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$58.63B
1.16%
การปกครอง: BTC: 53.5% ETH: 15.8%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 753
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.37T
0.63%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$58.63B
1.16%
การปกครอง: BTC: 53.5% ETH: 15.8%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: