สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 747
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.41T
3.24%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$127.22B
40.76%
การปกครอง: BTC: 54.7% ETH: 16.1%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
BTCรางวัลบล็อกจะลดลงครึ่งหนึ่งในอีก 6 วัน
ค้นหา
/
สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 747
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.41T
3.24%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$127.22B
40.76%
การปกครอง: BTC: 54.7% ETH: 16.1%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: