สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 781
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.44T
0.76%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$40.88B
27.12%
การปกครอง: BTC: 53.9% ETH: 17.8%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: