สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 742
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.61T
1.17%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$91.81B
1.76%
การปกครอง: BTC: 52.9% ETH: 16.3%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
BTCรางวัลบล็อกจะลดลงครึ่งหนึ่งในอีก 7 วัน
ค้นหา
/
สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 742
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.61T
1.17%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$91.81B
1.76%
การปกครอง: BTC: 52.9% ETH: 16.3%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: