สกุลเงินคริปโต: 2.2M+
กระดานซื้อขาย: 708
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2T
0.80%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$53.39B
9.39%
การปกครอง: BTC: 50.7% ETH: 18.7%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: