สกุลเงินคริปโต: 2.2M+
กระดานซื้อขาย: 708
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.96T
0.75%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$86.46B
36.48%
การปกครอง: BTC: 51.7% ETH: 17.9%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: