สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 753
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.36T
4.25%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$83.22B
13.61%
การปกครอง: BTC: 53.4% ETH: 16.2%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 753
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.36T
4.25%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$83.22B
13.61%
การปกครอง: BTC: 53.4% ETH: 16.2%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: