สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 770
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.48T
4.05%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$119.04B
20.21%
การปกครอง: BTC: 52.9% ETH: 17.7%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 770
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.48T
4.05%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$119.04B
20.21%
การปกครอง: BTC: 52.9% ETH: 17.7%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: