สกุลเงินคริปโต: 2.2M+
กระดานซื้อขาย: 708
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.99T
0.96%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$49.14B
2.27%
การปกครอง: BTC: 50.9% ETH: 18.6%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: