สกุลเงินคริปโต:  22,452กระดานซื้อขาย:  540มูลค่าตามราคาตลาด:  $1,064,082,765,713.72ปริมาณ 24 ชม.:  $48,207,478,449การปกครอง:  BTC: 41.5% ETH: 18.8%ค่าธรรมเนียม ETH:  30 Gwei
สกุลเงินคริปโต:  22,452กระดานซื้อขาย:  540มูลค่าตามราคาตลาด:  $1,064,082,765,713.72ปริมาณ 24 ชม.:  $48,207,478,449การปกครอง:  BTC: 41.5% ETH: 18.8%ค่าธรรมเนียม ETH:  30 Gwei
FIWA

DeFiWallFIWA

Rank # -
Token
On 511 watchlists

สถานะ

ICO
Ended
As the project is relatively new, please review our disclaimer

About the DeFiWall

DEFIWALL - The best of Blockchain In one Decentralised super App

Decentralised Exchanges : No forms, no selfies. Trade crypto anytime with ease.

NFT Marketplace : DEFIWALL offers you an easy way to keep all your unique ERC721 and ERC1155 crypto NFTs and game assets in one place. Love your crypto NFTs? We love them too. Store them all in your FIWA WALLET STAKING : Coin staking gives currency holders some decision power on the network. By staking coins, you gain the ability to vote and generate an income. It is quite similar to how someone would receive interest for holding money in a bank account or giving it to the bank to invest.

About :

Secure : High-quality code, thoroughly tested, security audited and more. Private keys are encrypted and never shared with our servers or third party providers. In order to preserve your privacy, FIWA wallet does not even implement analytics.

Fast : There is no need to download the blockchain when you open the wallet. So you are ready to send and receive transactions right away.

Simple : We believe that software should have a simple structure and a beautiful user interface.

DEFIWALL has been carefully designed and constructed to offer a great user experience.

  1. dApp connector (mobile)

  2. NFT gallery(web and mobile)

  3. Multi asset transaction

  4. Buy / Sell

  5. Staking

  6. Blockchain Explorer Link Integration

Your safe place to invest in DeFi Manage your digital assets with a full suite of innovative tools. Invest safely in web 3.0

Sponsored