สกุลเงินคริปโต: 2.2M+
กระดานซื้อขาย: 708
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.98T
1.39%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$68.28B
15.19%
การปกครอง: BTC: 51.5% ETH: 17.8%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: