สกุลเงินคริปโต: 2.2M+
กระดานซื้อขาย: 708
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2T
1.18%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$51.22B
2.14%
การปกครอง: BTC: 50.8% ETH: 18.6%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: