สกุลเงินคริปโต: 2.2M+
กระดานซื้อขาย: 708
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.99T
0.14%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$71.63B
22.92%
การปกครอง: BTC: 51.7% ETH: 17.7%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: