สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 683
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.59T
3.48%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$86.2B
1.84%
การปกครอง: BTC: 53.7% ETH: 17.2%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
BTCรางวัลบล็อกจะลดลงครึ่งหนึ่งในอีก 137 วัน
ค้นหา
/
สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 683
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.59T
3.48%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$86.2B
1.84%
การปกครอง: BTC: 53.7% ETH: 17.2%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: