สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 770
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.61T
8.63%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$125.14B
134.78%
การปกครอง: BTC: 53.7% ETH: 17.0%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 770
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.61T
8.63%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$125.14B
134.78%
การปกครอง: BTC: 53.7% ETH: 17.0%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: