สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 684
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.6T
3.48%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$77.58B
16.83%
การปกครอง: BTC: 53.8% ETH: 17.2%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
BTCรางวัลบล็อกจะลดลงครึ่งหนึ่งในอีก 135 วัน
ค้นหา
/
สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 684
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.6T
3.48%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$77.58B
16.83%
การปกครอง: BTC: 53.8% ETH: 17.2%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: