สกุลเงินคริปโต: 2.2M+
กระดานซื้อขาย: 708
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.99T
2.43%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$68.18B
6.96%
การปกครอง: BTC: 51.8% ETH: 17.7%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: