สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 773
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.54T
0.09%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$84.84B
1.81%
การปกครอง: BTC: 53.0% ETH: 17.7%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 773
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$2.54T
0.09%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$84.84B
1.81%
การปกครอง: BTC: 53.0% ETH: 17.7%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: